Skip Navigation LinksHowest » Howest » Associatie Universiteit Gent

Associatie Universiteit Gent

Delen via:  
De vzw Associatie Universiteit Gent (AUGent) werd officieel opgericht op 29 april 2003 door de Universiteit Gent, Howest, de Hogeschool Gent en Artevelde hogeschool.

De vernieuwingsdynamiek van het Vlaamse hoger onderwijs en de Bolognaverklaring werden in Vlaanderen aangegrepen om een grondige hervorming van het hoger onderwijs door te voeren. Om dit te realiseren was er nood aan een nauwe samenwerking tussen universiteiten en hogescholen. Er werd geopteerd voor de formule van de associatie: een samenwerkingsverband van een universiteit met één of meerdere hogescholen.

De associatie onderscheidt zich door een sterke geografische verankering, met een geconcentreerde aanwezigheid in Oost- en West-Vlaanderen.

Ze kiest voor pluralisme en verenigt zowel drie grote gemeenschapsinstellingen als een belangrijke katholieke hogeschool.

De vier leden van de AUGent in Oost- en West-Vlaanderen bundelen hun krachten op het vlak van onderwijs, onderzoek, dienstverlening en infrastructuur.

Met meer dan 50.000 studenten en 8.500 medewerkers bouwt de vzw Associatie Universiteit Gent aan een Vlaamse studie- en onderzoeksomgeving van Europees belang. Streven naar kwaliteit, pluralisme, studenten- en personeelsparticipatie en een sterke interactie met de regio staan centraal in de werking van de vzw Associatie Universiteit Gent.

Studenten van de AUgent kunnen gebruik maken van allerlei studentenvoorzieningen die door de vier instellingen gezamenlijk worden aangeboden:

  • restaurants
  • bibliotheken
  • sportfaciliteiten
  • ...

Bovendien is het voor de student gemakkelijker om binnen de associatie van de ene hogeschool naar de andere hogeschool over te stappen.

Meer informatie over de Associatie Universiteit Gent.