Skip Navigation LinksHowest » Howest » Kwaliteit

Kwaliteit

Delen via:  

Kwaliteitscultuur

Howest heeft de voorbije jaren een kwaliteitscultuur opgebouwd. Onze gedeelde waarden Serve – Empower – Care dragen bij tot het verbeteren van de dagelijkse praktijk en de uitstraling van onze hogeschool.

Een kwaliteitscultuur impliceert daarenboven een gezamenlijke verantwoordelijkheid, waarbij we ervaringen met elkaar delen, openstaan voor een ontwikkelingsgerichte dialoog en ons eigenaar voelen van de organisatie.

Ons kwaliteitszorgsysteem draagt ook bij tot het creëren van een kwaliteitscultuur. Elke medewerker is mede-eigenaar van kwaliteit en kwaliteitszorg. We reflecteren met al onze stakeholders op de kwaliteit van opleidingen en nemen gepaste acties om de opleidingen verder te ontwikkelen.

Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg HowestAan Howest werken we vandaag met een zesjarige kwaliteitszorgcyclus. Acht kwaliteitscriteria zijn de toetssteen voor alle kwaliteitszorginitiatieven. De kwaliteitscriteria omvatten zowel de Europese standaarden voor kwalitatief hoger onderwijs als de elementen die belangrijk zijn voor het realiseren van de visie van Howest.

Kwaliteitszorg zit ingebed in de dagelijkse werking van de opleiding. Het team verzamelt feedback bij alle stakeholders over alle kwaliteitscriteria. Dit gebeurt zowel formeel als informeel.

Na drie jaar voeren we een interne kwaliteitstoets uit, de Howest Opleidingstoets. Doorheen gesprekken met het team en zijn stakeholders reflecteren we gedurende anderhalve dag op alle kwaliteitscriteria en die worden in relatie tot elkaar besproken en afgetoetst. Vanuit een waarderende aanpak komen we tot een gedeelde reflectie.

Op het einde van de kwaliteitszorgcyclus, na zes jaar, wordt een opleidingsaudit uitgevoerd door een externe partner. Deze heeft als opdracht vast te stellen of de opleiding minimaal voldoet aan de basiskwaliteit zoals omschreven in onze kwaliteitscriteria dan wel of ze die overstijgt. De externe auditor oordeelt op basis van beschikbare documenten en een gesprek met alle stakeholders gedurende anderhalve dag.

Resultaten van Howest Opleidingstoetsen en externe opleidingsaudits worden aan het managementcomité en het bestuurscomité voorgelegd. Zij geven hier het gepaste gevolg aan. Bijsturingen naar aanleiding van interne of externe kwaliteitstoetsen gebeuren planmatig. Verbetertrajecten worden in het beleidsplan van de opleiding opgenomen en worden op die manier structureel opgevolgd door de hogeschool.