Skip Navigation LinksHowest » Onderwijs » Lifelong Learning » Ba-na-ba Bio-informatica

Bachelor-na-bachelor Bio-informatica

Delen via:  

Wat is een Bachelor-na-bachelor?

Na het volgen van bepaalde professionele bacheloropleidingen kun je je verder verdiepen en daarvoor een bachelor-na-bacheloropleiding volgen. Dat is een voortgezette, gespecialiseerde, éénjarige opleiding als vervolg op een bacheloropleiding.

Ons aanbod

Bachelor-na-bachelor Bio-informatica

Bio-informatica

Voor wie?

Als je een bachelordiploma hebt in de Biomedische Laboratoriumtechnologie of een diploma hoger onderwijs waardoor de kennis van moleculaire biologie aanwezig is op bachelorniveau, kun je deze ba-na-ba volgen.

Wil je niet de volledige opleiding volgen, dan kun je met een creditcontract inschrijven voor afzonderlijke modules naar keuze.

De opleiding

Bio-Informatica is een recent en spectaculair vakgebied dat gebruik maakt van methoden uit de informatica om gegevens vanuit het menselijk genoom (DNA- en eiwitsequenties) op te slaan en op een handige manier te gebruiken. Een bio-informaticus is in staat deze gegevens uit databanken te halen en die te gebruiken om voorspellingen te doen.

Je speelt een vitale rol bij de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen tegen bijvoorbeeld kanker en Alzheimer. Je leert verschillende programmeertalen en omgaan met de meest relevante databanken, zowel in een Windows- als in een Linux-omgeving.

De opleiding bedraagt 60 studiepunten die je in één academiejaar in dagonderwijs behaalt. Per semester komen telkens drie rollen aan bod, namelijk de rol van programmeur, de rol van informaticus en de rol van bio-informaticus.

Tijdens de stage komt er nog een vierde rol aan bod, die van New Young Professional, waarbij de meer generieke competenties van een bachelor worden nagestreefd.

Bekijk de opleidingsbrochure Volg ons op Facebook

Jouw toekomst

Een bio-informaticus is een polyvalente medewerker die heel breed inzetbaar is binnen het wetenschappelijk onderzoek, zowel in de privésector als in academische onderzoekscentra. Hij is de sleutelpersoon voor de verwerking van experimentele data, het genereren van ab initio data of begindata aan de hand van bestaande modellen. Dat kan gaan over evolutieleer, comparatieve genoomanalyses, het beter kunnen voorspellen van genetische aandoeningen, het opvolgen en eventueel onderhouden van databanken. Kortom, een bio-informatus is de perfecte blend tussen de ICT-deskundige en de moleculaire bioloog!

Het brede werkveld

Een functie als bio-informaticus is moeilijk af te lijnen, waardoor je deze functietitel dan ook niet snel tegen komt op een vacature. Niettegenstaande is het gebruik van bio-informatica binnen het werkveld zeer wijdverspreid:

  • Laboratoria voor Moleculaire Diagnostiek binnen ziekenhuizen maken steeds meer gebruik van "Next-Generation Sequencing" binnen de DNA diagnostiek.
  • Centra voor Medische Genetica doen aan dienstverlening en onderzoek voor de diagnose en zorg voor patiënten met erfelijke aandoeningen.
  • Universitaire onderzoeksgroepen binnen de Biotechnologie voeren hun experimenten steeds op grotere schaal uit en hebben nood aan IT oplossingen om de geproduceerde moleculaire data te kunnen verwerken.
  • Belangrijke (en soms zelfs hele grote) Biotechnologische bedrijven, spelen in op innovatie en technologische ontwikkelingen binnen de onderzoeksdomeinen van massa spectrometrie en de verschillende soorten –omics en maken hierbij gebruik van bio-informatica.
  • "Genomics Core Facilities" ondersteunen onderzoekers met middelen en diensten om high-throughput genomics experimenten op te zetten en uit te voeren.
  • Farmaceutische bedrijven zijn bijna wanhopig op zoek naar werknemers met een R&D achtergrond en een goede kennis van bio-statistiek en dataverwerking.
  • En vergeet natuurlijk niet dat je nog steeds een goede vooropleiding in het "wet-lab" hebt genoten.

Laborant van de toekomst

Voor een laborant is het biomedisch werkveld continu aan het veranderen. Binnen de moleculaire diagnostiek zien we een verschuiving van de klassieke onderzoeksmethodes naar het gebruik van "Next-Generation Sequencing". Meer en meer wordt een laborant geconfronteerd met automatisering in het laboratorium.

Het moleculair en biotechnologisch onderzoek focust zich niet meer op één gen of eiwit, maar direct op het geheel van alle genen of eiwitten binnen een cel of organisme.

De BanaBa opleiding bio-informatica geeft de nodige informatica kennis aan laboranten om overweg te kunnen met het steeds veranderende werkveld. Wij maken jou "future-proof", jij wordt de "laborant van de toekomst".

Praktisch
  • Duur: 1 academiejaar
  • Locatie: Rijselstraat 5, 8200 Brugge
  • Contacteer ons
Bio-informatica @home

Vanaf academiejaar 2016-2017 kan je deze banaba ook in afstandsonderwijs volgen. Het programma is hetzelfde, maar anders opgebouwd en duurt twee jaar.