Skip Navigation LinksHowest » Internationalisering

Internationalisering aan Howest

Delen via:  

De Hogeschool West-Vlaanderen hecht groot belang aan de internationale dimensie in haar onderwijsopdracht, en stelt dit ook expliciet in haar Missie en Visie.

Internationale programma's & projecten

Binnen elk vakgebied neemt het belang van de internationale context alsmaar toe. Elke Howest opleiding heeft dan ook het leren met open blik ingebed in haar programma en biedt diverse internationaliseringskansen voor haar studenten en medewerkers.

Howest neemt intensief deel aan Europese en nationale mobiliteitsprogramma´s zoals Erasmus,de beursprogramma’s van de Vlaamse Overheid en van de Provincie West-Vlaanderen, VLIR-UOS voor ontwikkelingssamenwerking, enz.

Howest profileert zich sinds jaren als initiatiefnemer of partnerschool van internationale projecten.

Onze technologische opleidingen zijn betrokken bij verschillende R&D projecten met buitenlandse industriële bedrijven, maken deel uit van een academisch onderzoeksnetwerk met partners uit tal van landen en zijn actieve leden in Europese research programma´s.

Howest: International

Internationale mobiliteit

Dat internationale mobiliteit een fundamentele meerwaarde biedt, zowel voor studenten als docenten, staat als een paal boven water. Een goed omkaderde buitenlandse studie/stage of onderwijsperiode geeft je een bevoorrechte kijk op het onderwijsgebeuren of werkveld in het land in kwestie. Ze scherpt je internationale en interculturele competenties aan, waaronder je vlotheid in vreemde talen. Binnen je vakgebied gaan door het internationaal perspectief nieuwe wegen open.

Talrijke afgestudeerden van Howest getuigen dat de kansen op de arbeidsmarkt vergroten voor wie leer- of werkervaring heeft in het buitenland. Werkgevers appreciëren kwaliteiten eigen aan mobiele studenten: flexibiliteit, ondernemendheid, mobiliteit, zelfredzaamheid en taalvaardigheid. Verder verruimt zo´n internationale periode je blik, bezorgt je nieuwe vriendschappen, leert ze je omgaan met diversiteit en interculturele dialoog, bevordert je zelfstandigheid, assertiviteit en maturiteit.

Een grootschalig onderzoek over de impact van het Erasmusprogramma toont het nu ook aan:  afgestudeerden met internationale ervaring doen het op de arbeidsmarkt veel beter. Zij lopen de helft minder risico op langdurige werkloosheid in vergelijking met degenen die niet in het buitenland hebben gestudeerd of een opleiding hebben gevolgd, en vijf jaar na het afstuderen is de werkloosheid onder deze groep 23 % lager. De door onafhankelijke deskundigen uitgevoerde studie is de grootste over dit onderwerp en heeft feedback gekregen van bijna 80 000 respondenten, waaronder studenten en bedrijven.

De Howest opleidingen bieden ook talrijke ‘Internationalisation at Home’ initiatieven, zoals het uitnodigen van buitenlandse gastdocenten en studentendelegaties of deelname aan internationale projecten waarbij de afstanden via ICT en e-learning overbrugd worden. Elke campus heeft ook International Days. Op die manier komen zelfs de meest honkvaste Howesters in contact met de internationale dimensie van hun studie- of werkgebied. Alle Howest-studenten kunnen ook “buddy” worden van een van de talrijke “internationals” die instromen voor onze International Semester programma's of onze Engelstalige Bachelor Digital Arts and Entertainment. Het buddyschap is intercultureel erg verrijkend en leidt tot prachtige internationale vriendschappen.

Wil je als student je studieperiode een internationale wending geven, dan biedt Howest je daar beslist alle mogelijkheden toe. Klik door en verneem alles over erkende studieperiodes aan één van onze 150 Europese en overzeese partnerscholen, buitenlandse stages, studiereizen, ontwikkelingssamenwerking, financiële ondersteuning en begeleiding, …

Ook onze docenten en medewerkers stimuleren wij om in internationaal te gaan en om de meerwaarde van hun mobiliteitservaring te delen met studenten en collega's.